Discurs politic

30. aprilie 2020.

Országjelentés: Romákkal kapcsolatos politikai diskurzus tartalomelemzése Magyarországon

Az ELTE Szociálpszichológia tanszéke a 2018-as év romákkal kapcsolatos politikai megnyilvánulásainak médiamegjelenítését vizsgálta meg.

Fő megállapítások:

  • A három téma elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy a romák érdekeit és álláspontját a 2018-as választási évben rendkívül kevesen képviselték mind a politikai életben, mind pedig a médiában.
  • A romákról festett ambivalens, olykor negatív és fenyegető, máskor segítségre szorulónak és hátrányos helyzetűnek mutatott kép, a romákat kevés ágenciával rendelkező csoportnak mutatja be.
  • A kormány és a mainstream politikai szereplők egyaránt politikai eszközként használják a romák magyarországi helyzetének kérdését, amelyet egyrészt saját sikereik igazolására (ld. 1. téma), másrészt nemzetközi politikát is érintő döntéseik alátámasztására (ld. 2. téma) használnak fel.
  • Habár a nagyobb publicitást kapott politikusi vélemények olykor elérik a szövetséges és civil szereplők ingerküszöbét, kevés konkrétan a romákat támogató szereplő jelenik meg a médiában.

A teljes országjelentést ide kattintva megtekintheti. 

Share

Postări asemănatoare

03. ianuarie 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. ianuarie 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. ianuarie 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

21. decembrie 2020.

Note d’orientation stratégique

Policy reports

Parteneri

Proiectul „Identificarea metodelor bazate pe dovezi pentru combaterea eficientă a discriminării romilor în climatul politic în schimbare a Europei” (grantul nr. 808062 - PolRom - REC-AG-2017 / REC-RDIS-DISC-AG-2017) este finanțat prin programul Justiție al Uniunii Europene (2014-2020).

eu flag