Discurs politic Intervenţii Sondaj

04. noiembrie 2020.

Themes, resources and effects of political discourses about the Roma: Comparative report

Discurs politic

22. octombrie 2020.

Comparative report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action

Intervenţii

25. septembrie 2020.

Evaluation of Anti-discrimination Interventions: Results of the Cross-country Focus Groups Analysis

Intervenţii

25. septembrie 2020.

Évaluation des interventions anti-discrimination ciblant les liens entre discours politique, romanophobie et action collective

Intervenţii

22. iulie 2020.

Raport pe țară: rezultatele sondajului din România

Sondaj

15. iulie 2020.

Raport pe țară: Evaluarea intervențiilor anti-discriminare care vizează legăturile dintre discursul politic, atitudinile anti-romi și acțiunea colectivă

Intervenţii

01. iulie 2020.

Országjelentés: Antidiszkriminációs intervenciók értékelése Magyarországon

Intervenţii

1 2

Parteneri

Proiectul „Identificarea metodelor bazate pe dovezi pentru combaterea eficientă a discriminării romilor în climatul politic în schimbare a Europei” (grantul nr. 808062 - PolRom - REC-AG-2017 / REC-RDIS-DISC-AG-2017) este finanțat prin programul Justiție al Uniunii Europene (2014-2020).

eu flag