Best practice Discurs politic Intervenţii Policy reports Sondaj

Sondaj

Obiectivul acestui pachet de lucru este de a crea o scală adecvată și validată de antigipsism (prejudecăți împotriva romilor și a nomazilor), care poate fi utilizată pentru a măsura nivelul de ostilitate a indivizilor și grupurilor sau pentru a compara acest nivel între diferite segmente ale societății. Scala poate fi folosită și pentru a testa eficacitatea intervențiilor de reducere a prejudecăților. Sondajele sunt efectuate în Ungaria, România, Slovacia, Franța și Irlanda, folosind eșantioane reprezentative.

Aceste sondaje investighează, de asemenea, legătura dintre acceptarea diferitelor tipuri de discursuri politice, nivelul de antigipsism și intențiile de a se alătura mișcărilor anti-romi (de exemplu, grupuri naționale de extremă dreapta), sau de a se alătura mișcărilor sociale în favoarea integrării romilor și împotriva discriminării.

Scopul nostru este de a dezvălui mecanismele psihologice prin care diferitele discursuri politice sunt asociate cu diferite niveluri de antigipsism și intenții de a se implica în diferite forme de acțiune și de a identifica domeniile cheie în care intervenția poate fi eficientă pentru a produce schimbări reale.

Coordonator: ELTE, Budapest

22. iulie 2020.

Raport pe țară: rezultatele sondajului din România

Sondaj

21. mai 2020.

Cross-country comparisons of the connection between political discourse, intergroup attitudes, and collective action

Sondaj

18. februarie 2020.

Rapport national: résultats de l’enquête en France

Sondaj

16. februarie 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

Sondaj

16. februarie 2020.

Národná správa: Výsledky prieskumu na Slovensku

Sondaj

16. februarie 2020.

Country report: Survey results from Ireland

Sondaj

16. februarie 2020.

Negatívne postoje voči Rómom súvisia s nepriateľským politickým diskurzom

Sondaj

Parteneri

Proiectul „Identificarea metodelor bazate pe dovezi pentru combaterea eficientă a discriminării romilor în climatul politic în schimbare a Europei” (grantul nr. 808062 - PolRom - REC-AG-2017 / REC-RDIS-DISC-AG-2017) este finanțat prin programul Justiție al Uniunii Europene (2014-2020).

eu flag