Best practice Discurs politic Intervenţii Policy reports Sondaj

Intervenţii

Obiectivul acestui pachet de lucru este crearea unei baze de date cu intervenții antidiscriminare existente în cele cinci țări ale acestui proiect (Ungaria, Slovacia, România, Irlanda, Franța). Clasificarea și analiza ulterioară a acestor intervenții vor permite o imagine de ansamblu sistematică care leagă teoria psihologică socială cu practica curentă. De asemenea, vom organiza focus- cu părți interesate şi parteneri cheie,care vor oferi posibilitatea de a reflecta asupra rezultatelor analizei intervențiilor. Prin identificarea principiilor de bază ale fiecărui program de intervenție, organizația care o livrează (organizații de stat și neguvernamentale) și rezultatul propus (schimbă discursului despre discriminare și incluziunea romilor, afectează stereotipurile și antigipsul existent, influențează intențiile comportamentale de a acționa în solidaritate cu romii), vom explora sfera de aplicare și limitele lor. Acest lucru ne va ajuta să identificăm exemple de cele mai bune practici și să dezvoltăm un set de instrumente bazat pe teorii și dovezi pentru proiectarea și îmbunătățirea intervențiilor anti-discriminare.

Coordonator: University of Limerick

22. octombrie 2020.

Comparative report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action

Intervenţii

25. septembrie 2020.

Evaluation of Anti-discrimination Interventions: Results of the Cross-country Focus Groups Analysis

Intervenţii

25. septembrie 2020.

Évaluation des interventions anti-discrimination ciblant les liens entre discours politique, romanophobie et action collective

Intervenţii

15. iulie 2020.

Raport pe țară: Evaluarea intervențiilor anti-discriminare care vizează legăturile dintre discursul politic, atitudinile anti-romi și acțiunea colectivă

Intervenţii

01. iulie 2020.

Országjelentés: Antidiszkriminációs intervenciók értékelése Magyarországon

Intervenţii

01. iulie 2020.

Country report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action in Ireland

Intervenţii

28. aprilie 2020.

Národná správa: Antidiskriminačné intervencie na Slovensku zamerané na zmierňovanie predsudkov voči rómskej menšine

Intervenţii

Parteneri

Proiectul „Identificarea metodelor bazate pe dovezi pentru combaterea eficientă a discriminării romilor în climatul politic în schimbare a Europei” (grantul nr. 808062 - PolRom - REC-AG-2017 / REC-RDIS-DISC-AG-2017) este finanțat prin programul Justiție al Uniunii Europene (2014-2020).

eu flag