Dotazníkový prieskum

22. júla 2020.

Raport pe țară: rezultatele sondajului din România

Raport al rezultatelor sondajului din România realizat de partenerii noștri de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Raport sumar

  • Rezultatele unei anchete efectuate pe un eşantion reprezentativ naţional arată că românii sunt mai degrabă moderaţi în exprimarea unor atitudini discriminative la adresa romilor. Aproximativ o treime din respondenţi sunt de acord cu exprimarea deschisă a prejudecăţii faţă de romi şi consideră că un discurs politic ostil la adresa acestora este acceptabil. Majoritatea are opinii moderate cu privire la exprimarea deschisă a prejudecăţilor şi consideră ca în Romania norma socială încurajează discriminarea romilor.
  • O treime din respondenţi consideră romii ca fiind o ameninţare puternică pentru români, din punct de vedere al culturii şi tradiţiilor, nu îi consideră ca fiind cetăţeni egali, dar nu sunt înclinaţi să ia parte la acţiuni colective împotriva romilor. De asemenea, emoţiile pozitive la adresa romilor, cum ar fi compasiunea şi empatia, se situează la majoritatea respondenţilor la un nivel mediu.
  • Atunci când romii sunt considerați de populația majoritară ca fiind cetățeni egali, îngrijorarea pentru bunăstarea lor îi încurajează pe români să ia parte la acțiuni de apărare a drepturilor romilor.
  • O intervenție eficientă ar trebui să reducă percepția amenințării din partea romilor și să intensifice emoţiile prosociale faţă de romi, cum ar fi compasiunea şi empatia. Aceste aspecte scad intenția de a participa la acțiuni împotriva romilor și încurajează participarea la acțiuni în favoarea romilor.

Citește aici raportul complet.

Share

Súvisiace príspevky

04. novembra 2020.

Themes, resources and effects of political discourses about the Roma: Comparative report

Politický diskurz

22. októbra 2020.

Comparative report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action

Intervencie

25. septembra 2020.

Evaluation of Anti-discrimination Interventions: Results of the Cross-country Focus Groups Analysis

Intervencie

25. septembra 2020.

Évaluation des interventions anti-discrimination ciblant les liens entre discours politique, romanophobie et action collective

Intervencie

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag