Best practice Dotazníkový prieskum Intervencie Policy reports Politický diskurz

03. januára 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. januára 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. januára 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

21. decembra 2020.

Note d’orientation stratégique

Policy reports

20. decembra 2020.

Sinteza recomandărilor privind politicile pentru romi

Policy reports

19. decembra 2020.

Odporúčania pre tvorcov politík

Policy reports

19. decembra 2020.

Szakpolitikai ajánlások a PolRom projekt alapján

Policy reports

19. decembra 2020.

Policy report

Policy reports

1 2

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag