Dotazníkový prieskum Intervencie Politický diskurz

04. novembra 2020.

Themes, resources and effects of political discourses about the Roma: Comparative report

Politický diskurz

22. októbra 2020.

Comparative report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action

Intervencie

25. septembra 2020.

Evaluation of Anti-discrimination Interventions: Results of the Cross-country Focus Groups Analysis

Intervencie

25. septembra 2020.

Évaluation des interventions anti-discrimination ciblant les liens entre discours politique, romanophobie et action collective

Intervencie

22. júla 2020.

Raport pe țară: rezultatele sondajului din România

Dotazníkový prieskum

15. júla 2020.

Raport pe țară: Evaluarea intervențiilor anti-discriminare care vizează legăturile dintre discursul politic, atitudinile anti-romi și acțiunea colectivă

Intervencie

01. júla 2020.

Országjelentés: Antidiszkriminációs intervenciók értékelése Magyarországon

Intervencie

1 2

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag