Dotazníkový prieskum Intervencie Politický diskurz

01. júla 2020.

Országjelentés: Antidiszkriminációs intervenciók értékelése Magyarországon

Intervencie

01. júla 2020.

Country report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action in Ireland

Intervencie

03. júna 2020.

Challenge or Conformity to Group Norms: How Group-Affirmation Shapes Collective Action on Behalf of Roma People

Politický diskurz

21. mája 2020.

Cross-country comparisons of the connection between political discourse, intergroup attitudes, and collective action

Dotazníkový prieskum

11. mája 2020.

Themes, resources and effects of political discourses about the Travelling and Roma communities: Country report Ireland

Politický diskurz

06. mája 2020.

Thèmes, ressources et effets des discours politiques a l’egard des roms: Analyse par pays

Politický diskurz

06. mája 2020.

Raport pe țară: Analiză de conținut tematică a discursurilor politice despre etnici rromi în presa scrisă din România

Politický diskurz

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag