Közvélemény-kutatás

22. július 2020.

Raport pe țară: rezultatele sondajului din România

Raport al rezultatelor sondajului din România realizat de partenerii noștri de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Raport sumar

  • Rezultatele unei anchete efectuate pe un eşantion reprezentativ naţional arată că românii sunt mai degrabă moderaţi în exprimarea unor atitudini discriminative la adresa romilor. Aproximativ o treime din respondenţi sunt de acord cu exprimarea deschisă a prejudecăţii faţă de romi şi consideră că un discurs politic ostil la adresa acestora este acceptabil. Majoritatea are opinii moderate cu privire la exprimarea deschisă a prejudecăţilor şi consideră ca în Romania norma socială încurajează discriminarea romilor.
  • O treime din respondenţi consideră romii ca fiind o ameninţare puternică pentru români, din punct de vedere al culturii şi tradiţiilor, nu îi consideră ca fiind cetăţeni egali, dar nu sunt înclinaţi să ia parte la acţiuni colective împotriva romilor. De asemenea, emoţiile pozitive la adresa romilor, cum ar fi compasiunea şi empatia, se situează la majoritatea respondenţilor la un nivel mediu.
  • Atunci când romii sunt considerați de populația majoritară ca fiind cetățeni egali, îngrijorarea pentru bunăstarea lor îi încurajează pe români să ia parte la acțiuni de apărare a drepturilor romilor.
  • O intervenție eficientă ar trebui să reducă percepția amenințării din partea romilor și să intensifice emoţiile prosociale faţă de romi, cum ar fi compasiunea şi empatia. Aceste aspecte scad intenția de a participa la acțiuni împotriva romilor și încurajează participarea la acțiuni în favoarea romilor.

Citește aici raportul complet.

Share

Kapcsolódó cikkek

16. február 2020.

Negatívne postoje voči Rómom súvisia s nepriateľským politickým diskurzom

Közvélemény-kutatás

16. február 2020.

Country report: Survey results from Ireland

Közvélemény-kutatás

16. február 2020.

Národná správa: Výsledky prieskumu na Slovensku

Közvélemény-kutatás

16. február 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

Közvélemény-kutatás

Partnerek

"A romákkal szembeni diszkrimináció felszámolása bizonyítékokon alapuló módszerek segítségével Európa változó politikai légkörében" (Pályázati szám: 808062 - PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) című projekt az Európai Unió Jogérvényesülés és Alapvető Jogok Programjának (2014-2020) támogatásával készült.

eu flag