Rólunk

A „PolRom: A romákkal szembeni diszkrimináció felszámolása bizonyítékokon alapuló módszerek segítségével Európa változó politikai légkörében” című projektet a Jog, egyenlőség és állampolgárság (REC)  Európai Uniós program (2014–2020) finanszírozta. A PolRom projektre épülő “ENGAGE: Kontaktus alapú intervenciók a társadalmi változást segítő mobilizációért és részvételért” projekt fogja bővíteni eddigi eredményinket. Tudjon meg többet az ENGAGE projektről itt.

Egy szociálpszichológusokból álló nemzetközi kutatócsoport vagyunk öt európai országból, akik változást szeretnénk elérni az európai roma emberek és az írországi traveller csoport helyzetében. 

A PolRom projekt keretében helyi és nemzetközi civil szervezetekkel, állami intézményekkel és európai döntéshozókkal dolgozunk együtt, hogy megoldást találjunk azokra az új kihívásokra, amely a jobboldali populizmus terjedésével jelent meg Európában. Célunk, hogy hatékony módszereket találjunk a jelen politikai légkörben a diszkrimináció ellen. Ezen a weboldalon a projektünkkel kapcsolatos legfrissebb információkat tesszük közzé. 

Elsődleges célunk annak meghatározása, hogy a politikusok és a közszereplők miként beszélnek a roma emberekről, és mekkora szerepet kapnak a roma emberek a velük kapcsolatos közvélemény alakításában. Ezzel összefüggésben azt is vizsgáljuk, hogy a különféle politikai narratívák hogyan befolyásolják a roma és nem roma emberek közötti kapcsolatot (úgy mint előítéletek, diszkrimináció, erőszak, valamint segítő és diszkrimináció-ellenes intézkedések).

Továbbá célunk azonosítani, hogy mely módszerek hatékonyak az előítéletek és a diszkrimináció csökkentésében, ezért kiértékeljük a jelenleg is alkalmazott diszkrimináció-ellenes beavatkozásokat (intervenciók), egy általunk kidolgozott szisztematikus kiértékelő rendszer segítségével. E célok elérése érdekében projektünk a következő tevékenységeket foglalja magában: 

  1. közvélemény-kutatás az öt résztvevő országban (Magyarország, Szlovákia, Románia, Írország, Franciaország), amely során a különféle politikai diskurzusok elfogadásának és a romaellenesség szintjének kapcsolatát vizsgáljuk;
  2. politikusok romákkal kapcsolatos megnyilvánulásainak elemzése;
  3. laborkísérletek a hatékony intervenciós lehetőségek szisztematikus meghatározása céljából;
  4. a meglévő diszkrimináció-ellenes intervenciók szisztematikus kiértékelése, jó gyakorlatok azonosítása.

 

A PolRom projekt végeredményeként, a saját eredményeink és a szociálpszichológia kapcsolódó területeinek (előítéletek csökkentése, a társadalmi változás és a hatékony intervenciók) legfrissebb eredményei alapján egy olyan eszközkészlet kidolgozását tervezzük, amely iránymutatást ad új diszkrimináció-ellenes intervenciók tervezéséhez vagy fejlesztéséhez.

Legfrissebb cikkek

03. január 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. január 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. január 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

21. december 2020.

Note d’orientation stratégique

Policy reports

20. december 2020.

Sinteza recomandărilor privind politicile pentru romi

Policy reports

19. december 2020.

Odporúčania pre tvorcov politík

Policy reports

További cikkek

Partnerek

"A romákkal szembeni diszkrimináció felszámolása bizonyítékokon alapuló módszerek segítségével Európa változó politikai légkörében" (Pályázati szám: 808062 - PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) című projekt az Európai Unió Jogérvényesülés és Alapvető Jogok Programjának (2014-2020) támogatásával készült.

eu flag