Beavatkozások (intervenciók) Best practice Közvélemény-kutatás Policy reports Tartalomelemzés

Beavatkozások (intervenciók)

E munkacsomag célja a jelenleg használt diszkrimináció-ellenes beavatkozások (intervenciók) adatbázisának létrehozása a projekt 5 országában (Magyarország, Szlovákia, Románia, Írország, Franciaország). Az intervenciós adatbázist egy általunk kidolgozott szisztematikus kiértékelő rendszer alapján elemezzük, a szociálpszichológiai elméletek felhasználásával. A kiértékelést követően fókuszcsoport interjúkra kerül sor, mely lehetővé teszi, hogy az eredmények felhasználási lehetőségeiről is visszajelzést kapjunk. Az intervenciók alapelveinek azonosításával, annak figyelembe vételével, hogy milyen szervezet végzi az intervenciót (pl. állami vagy civil szervezet), és a megfogalmazott cél (pl. a roma diszkrimináció csökkentése, a befogadás elősegítése, sztereotípiák és romaellenesség csökkentése vagy szolidaritás kialakítása) alapján azonosítjuk a beavatkozásokban rejlő lehetőségeket és korlátokat. Mindezek alapján jó gyakorlatok azonosítására kerül sor, továbbá egy olyan eszközkészlet kidolgozására, amely iránymutatást ad új diszkrimináció-ellenes intervenciók tervezéséhez vagy fejlesztéséhez.

Koordinátor: Limerick-i Egyetem

22. október 2020.

Comparative report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action

Beavatkozások (intervenciók)

25. szeptember 2020.

Evaluation of Anti-discrimination Interventions: Results of the Cross-country Focus Groups Analysis

Beavatkozások (intervenciók)

25. szeptember 2020.

Évaluation des interventions anti-discrimination ciblant les liens entre discours politique, romanophobie et action collective

Beavatkozások (intervenciók)

15. július 2020.

Raport pe țară: Evaluarea intervențiilor anti-discriminare care vizează legăturile dintre discursul politic, atitudinile anti-romi și acțiunea colectivă

Beavatkozások (intervenciók)

01. július 2020.

Országjelentés: Antidiszkriminációs intervenciók értékelése Magyarországon

Beavatkozások (intervenciók)

01. július 2020.

Country report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action in Ireland

Beavatkozások (intervenciók)

28. április 2020.

Národná správa: Antidiskriminačné intervencie na Slovensku zamerané na zmierňovanie predsudkov voči rómskej menšine

Beavatkozások (intervenciók)

Partnerek

"A romákkal szembeni diszkrimináció felszámolása bizonyítékokon alapuló módszerek segítségével Európa változó politikai légkörében" (Pályázati szám: 808062 - PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) című projekt az Európai Unió Jogérvényesülés és Alapvető Jogok Programjának (2014-2020) támogatásával készült.

eu flag