Best practice Dotazníkový prieskum Intervencie Policy reports Politický diskurz

Politický diskurz

Cieľom tohto pracovného balíka je preskúmať témy, zdroje a možné dopady politických diskurzov týkajúcich sa Rómov na postoje širokej verejnosti. Uskutočňujeme porovnávaciu obsahovú analýzu politického diskurzu v piatich krajinách (Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Írsko, Francúzsko). Táto analýza odhalí dominantné témy politických diskurzov, ich zdroje a vplyv na antidiskriminačné úsilie. Na základe týchto zistení experimentálne otestujeme, ako môžu intervencie zmierňovať predsudky tým, že pomáhajú ľuďom odolať predpojatým, diskriminačným alebo dehumanizujúcim diskurzívnym trendom ako sú napríklad verbálne prejavy nenávisti. V experimentoch sa zameriame na prepojenie medzi diskriminačnými resp. nediskriminačnými sociálnymi normami a predsudkami. Výsledky prinesú poznanie o špecifických normatívnych kontextoch týkajúcich sa Rómov v jednotlivých krajinách a pomôžu nám identifikovať a prispôsobiť kľúčové otázky, ktoré musia antidiskriminačné intervencie v každej krajine riešiť.

Koordinátor: Université Paris-Nanterre

04. novembra 2020.

Themes, resources and effects of political discourses about the Roma: Comparative report

Politický diskurz

03. júna 2020.

Challenge or Conformity to Group Norms: How Group-Affirmation Shapes Collective Action on Behalf of Roma People

Politický diskurz

11. mája 2020.

Themes, resources and effects of political discourses about the Travelling and Roma communities: Country report Ireland

Politický diskurz

06. mája 2020.

Thèmes, ressources et effets des discours politiques a l’egard des roms: Analyse par pays

Politický diskurz

06. mája 2020.

Raport pe țară: Analiză de conținut tematică a discursurilor politice despre etnici rromi în presa scrisă din România

Politický diskurz

30. apríla 2020.

Országjelentés: Romákkal kapcsolatos politikai diskurzus tartalomelemzése Magyarországon

Politický diskurz

23. apríla 2020.

Národná správa: Témy, zdroje a možné dôsledky politického diskurzu o Rómoch na Slovensku

Politický diskurz

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag