Dotazníkový prieskum Intervencie Politický diskurz

16. februára 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

Dotazníkový prieskum

16. februára 2020.

Country report: Survey results from Ireland

Dotazníkový prieskum

16. februára 2020.

Národná správa: Výsledky prieskumu na Slovensku

Dotazníkový prieskum

19. januára 2020.

Negatívne postoje voči Rómom súvisia s nepriateľským politickým diskurzom

Dotazníkový prieskum

1 2

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag