Intervencie

15. júla 2020.

Raport pe țară: Evaluarea intervențiilor anti-discriminare care vizează legăturile dintre discursul politic, atitudinile anti-romi și acțiunea colectivă

Raport al rezultatelor analizei discursului politic din România realizat de partenerii noștri de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Recomandări pentru bune practici:

  • Majoritatea recomandărilor au fost deja prezentate în secțiunile anterioare, totuși dorim să le sintetizăm din nou pe cele mai importante. Pe baza cercetării noastre se pare că o abordare discretă (soft approach) care țintește efecte pe termen lung pare cea mai potrivită soluție pentru reducerea eficientă a prejudecaților și discriminării.
  • Creșterea conștientizării ar trebui să fi unul dintre cele mai importante obiective deoarece acesta are potențialul de a declanșa reacții în lanț care pot duce la modificări complexe ale atitudinilor și comportamentului. Acest scop poate fi atins prin educație, predarea istoriei,
    discuții în cadrul orelor de dirigenție dar și prin expunerea la literatura care include personaje pozitive de etnie romă.
  • Una dintre cele mai importate recomandări ar fi continuitatea. Nici o intervenție nu poate avea impact semnificativ daca est implementata într-un timp foarte scurt, scopul ar trebui să fie să se ofere suport pe termen lung participanților la intervenții pentru a îi susține în implementarea schimbărilor și în depășirea obstacolelor cu care se pot confrunta. Dacă acest lucru nu este posibil, o soluție ar putea fi implementarea de intervenții scurte care au totuși impact pe termen lung, de exemplu donarea de cărți care conțin personaje de etnie romă sau promovarea discuțiilor despre istoria diferitelor grupuri de persoane discriminate în timpul orelor de la
    școală care permit acest lucru.
  • Ultima recomandare importantă se referă la ONG-uri care ar trebui să încerce să mențină o echipă stabilă, care implementează intervențiile, daca acest lucru nu este posibil, se poate încerca cel puțin menținerea unui nucleu stabil, pentru a permite acumularea de experiență și îmbunătățirea strategiei. De semeni, așa cum am menționat deja în secțiunile anterioare evaluarea efectului intervenției, folosind o metodologie adecvată de tipul înainte și după este deosebit de importantă.

Citește aici raportul complet.

Share

Súvisiace príspevky

03. januára 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. januára 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. januára 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

21. decembra 2020.

Note d’orientation stratégique

Policy reports

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag