Közvélemény-kutatás

survey

16. február 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

A kutatást az ELTE PPK Szociálpszichológia tanszéke végezte.

Romaellenesség, politikai közbeszéd és a romákkal kapcsolatos bánásmód Magyarországon 2019

Fő megállapítások:

  • Mind a segítő, mind az ellenséges cselekvési szándék aránylag kis mértékű, tehát a válaszadók zömét nem azok alkotják, akik aktívan tennének valamit a romák érdekében vagy ellenük, hanem azok, akik nem. Ez egybecseng a nagyarányú semleges válaszokkal a romaellenesség különböző dimenzióiban és azzal, hogy a politikai közbeszéd ellenséges vagy támogató formáiról a válaszadók több mint fele nem tudja vagy nem akarja eldönteni, hogy számára elfogadható-e vagy sem.
  • Mindebből az következik, hogy a magyar többségi társadalom egy jelentős része ugyan nem tenne aktívan a romák ellen, de közömbös a romák sorsával kapcsolatban, a jelen társadalmi viszonyok, a romák hátrányos helyzete, az őket érő diszkrimináció nem érinti meg. Habár ez a hozzáállás abból a szempontból nem kedvező, hogy akadályozza a romák társadalmi befogadását, mely aktív részvételt és a változtatás igényét követelné meg, mégis bíztató lehet az antidiszkriminációs intézkedések szempontjából.
  • A semleges álláspontból való elmozdulás reálisabb cél, mint a ténylegesen ellenséges hozzáállás megváltoztatása. Kutatásunk arra is rámutatott, hogy ennek legsikeresebb útja a romákkal való empátia növelése és a fenyegetettség érzésének visszaszorítása lehet.

A teljes országjelentést ide kattintva megtekintheti.

Share

Kapcsolódó cikkek

16. február 2020.

Negatívne postoje voči Rómom súvisia s nepriateľským politickým diskurzom

Közvélemény-kutatás

16. február 2020.

Country report: Survey results from Ireland

Közvélemény-kutatás

16. február 2020.

Národná správa: Výsledky prieskumu na Slovensku

Közvélemény-kutatás

16. február 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

Közvélemény-kutatás

Partnerek

"A romákkal szembeni diszkrimináció felszámolása bizonyítékokon alapuló módszerek segítségével Európa változó politikai légkörében" (Pályázati szám: 808062 - PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) című projekt az Európai Unió Jogérvényesülés és Alapvető Jogok Programjának (2014-2020) támogatásával készült.

eu flag