Sondaj

survey

16. februarie 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

A kutatást az ELTE PPK Szociálpszichológia tanszéke végezte.

Romaellenesség, politikai közbeszéd és a romákkal kapcsolatos bánásmód Magyarországon 2019

Fő megállapítások:

  • Mind a segítő, mind az ellenséges cselekvési szándék aránylag kis mértékű, tehát a válaszadók zömét nem azok alkotják, akik aktívan tennének valamit a romák érdekében vagy ellenük, hanem azok, akik nem. Ez egybecseng a nagyarányú semleges válaszokkal a romaellenesség különböző dimenzióiban és azzal, hogy a politikai közbeszéd ellenséges vagy támogató formáiról a válaszadók több mint fele nem tudja vagy nem akarja eldönteni, hogy számára elfogadható-e vagy sem.
  • Mindebből az következik, hogy a magyar többségi társadalom egy jelentős része ugyan nem tenne aktívan a romák ellen, de közömbös a romák sorsával kapcsolatban, a jelen társadalmi viszonyok, a romák hátrányos helyzete, az őket érő diszkrimináció nem érinti meg. Habár ez a hozzáállás abból a szempontból nem kedvező, hogy akadályozza a romák társadalmi befogadását, mely aktív részvételt és a változtatás igényét követelné meg, mégis bíztató lehet az antidiszkriminációs intézkedések szempontjából.
  • A semleges álláspontból való elmozdulás reálisabb cél, mint a ténylegesen ellenséges hozzáállás megváltoztatása. Kutatásunk arra is rámutatott, hogy ennek legsikeresebb útja a romákkal való empátia növelése és a fenyegetettség érzésének visszaszorítása lehet.

A teljes országjelentést ide kattintva megtekintheti.

Share

Postări asemănatoare

03. ianuarie 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. ianuarie 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. ianuarie 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

21. decembrie 2020.

Note d’orientation stratégique

Policy reports

Parteneri

Proiectul „Identificarea metodelor bazate pe dovezi pentru combaterea eficientă a discriminării romilor în climatul politic în schimbare a Europei” (grantul nr. 808062 - PolRom - REC-AG-2017 / REC-RDIS-DISC-AG-2017) este finanțat prin programul Justiție al Uniunii Europene (2014-2020).

eu flag