Enquête

survey

16. février 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

A kutatást az ELTE PPK Szociálpszichológia tanszéke végezte.

Romaellenesség, politikai közbeszéd és a romákkal kapcsolatos bánásmód Magyarországon 2019

Fő megállapítások:

  • Mind a segítő, mind az ellenséges cselekvési szándék aránylag kis mértékű, tehát a válaszadók zömét nem azok alkotják, akik aktívan tennének valamit a romák érdekében vagy ellenük, hanem azok, akik nem. Ez egybecseng a nagyarányú semleges válaszokkal a romaellenesség különböző dimenzióiban és azzal, hogy a politikai közbeszéd ellenséges vagy támogató formáiról a válaszadók több mint fele nem tudja vagy nem akarja eldönteni, hogy számára elfogadható-e vagy sem.
  • Mindebből az következik, hogy a magyar többségi társadalom egy jelentős része ugyan nem tenne aktívan a romák ellen, de közömbös a romák sorsával kapcsolatban, a jelen társadalmi viszonyok, a romák hátrányos helyzete, az őket érő diszkrimináció nem érinti meg. Habár ez a hozzáállás abból a szempontból nem kedvező, hogy akadályozza a romák társadalmi befogadását, mely aktív részvételt és a változtatás igényét követelné meg, mégis bíztató lehet az antidiszkriminációs intézkedések szempontjából.
  • A semleges álláspontból való elmozdulás reálisabb cél, mint a ténylegesen ellenséges hozzáállás megváltoztatása. Kutatásunk arra is rámutatott, hogy ennek legsikeresebb útja a romákkal való empátia növelése és a fenyegetettség érzésének visszaszorítása lehet.

A teljes országjelentést ide kattintva megtekintheti.

Share

Articles Similaires

03. janvier 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. janvier 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. janvier 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

21. décembre 2020.

Note d’orientation stratégique

Policy reports

Partenaires

Le projet «Identifier des méthodes fondées sur des preuves pour lutter efficacement contre la discrimination des Roms dans le climat politique changeant de l'Europe» (subvention n ° 808062 - PolRom - REC-AG-2017 / REC-RDIS-DISC-AG-2017) est financé par le programme Justice de l'Union européenne (2014-2020).

eu flag