Survey

survey

16. February 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

A kutatást az ELTE PPK Szociálpszichológia tanszéke végezte.

Romaellenesség, politikai közbeszéd és a romákkal kapcsolatos bánásmód Magyarországon 2019

Fő megállapítások:

  • Mind a segítő, mind az ellenséges cselekvési szándék aránylag kis mértékű, tehát a válaszadók zömét nem azok alkotják, akik aktívan tennének valamit a romák érdekében vagy ellenük, hanem azok, akik nem. Ez egybecseng a nagyarányú semleges válaszokkal a romaellenesség különböző dimenzióiban és azzal, hogy a politikai közbeszéd ellenséges vagy támogató formáiról a válaszadók több mint fele nem tudja vagy nem akarja eldönteni, hogy számára elfogadható-e vagy sem.
  • Mindebből az következik, hogy a magyar többségi társadalom egy jelentős része ugyan nem tenne aktívan a romák ellen, de közömbös a romák sorsával kapcsolatban, a jelen társadalmi viszonyok, a romák hátrányos helyzete, az őket érő diszkrimináció nem érinti meg. Habár ez a hozzáállás abból a szempontból nem kedvező, hogy akadályozza a romák társadalmi befogadását, mely aktív részvételt és a változtatás igényét követelné meg, mégis bíztató lehet az antidiszkriminációs intézkedések szempontjából.
  • A semleges álláspontból való elmozdulás reálisabb cél, mint a ténylegesen ellenséges hozzáállás megváltoztatása. Kutatásunk arra is rámutatott, hogy ennek legsikeresebb útja a romákkal való empátia növelése és a fenyegetettség érzésének visszaszorítása lehet.

A teljes országjelentést ide kattintva megtekintheti.

Share

Related posts

10. January 2023.

Policy report: The Case of Irish Travellers in the Republic of Ireland 2019-2021

Policy reports

03. January 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. January 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. January 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

Partners

The projects PolRom (Grant No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) and ENGAGE (Grant no. 963122 — ENGAGE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) are funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European Union.

eu flag