Közvélemény-kutatás

16. február 2020.

Národná správa: Výsledky prieskumu na Slovensku

Výsledky reprezentatívneho prieskumu, ktorý zrealizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Hlavné zistenia:

  • Ľudia na Slovensku vo všeobecnosti považujú za prijateľnejšie, keď politici hovoria o Rómoch negatívne a nepriateľsky, než keď o nich hovoria pozitívne – napríklad keď tvrdia, že ľudia majú Rómom pomáhať, alebo keď tvrdia, že Nerómovia by sa mali s Rómami spojiť v boji proti diskriminácii.
  • Až 80% respondentov verí, že väčšina ľudí na Slovensku nemá rada Rómov a myslí si, že Rómovia majú negatívne vlastnosti. Napriek tomu si len menej ako polovica respondentov myslí, že Rómovia na Slovensku sú diskriminovaní. Čím viac sú respondenti presvedčení o tom, že Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody, tým menej si zároveň myslia, že Rómovia sú diskriminovaní.
  • Respondenti, ktorí sa domnievajú, že Rómovia predstavujú hrozbu pre národnú identitu, a že na Slovensku nie sú diskriminovaní, zároveň vo väčšej miere vnímajú Rómov prostredníctvom negatívnych stereotypov (tzv. anticiganizmus).
  • Respondenti, ktorí uznávajú hodnotu rómskej kultúry zároveň prejavujú aj väčšiu empatiu a súcit voči Rómom. Títo respondenti sú súčasne motivovaní nielen pomáhať Rómom, ale aj postaviť sa za ich práva a bojovať proti ich diskriminácii.

Celú správu si môžete prečítať tu.

Share

Kapcsolódó cikkek

16. február 2020.

Negatívne postoje voči Rómom súvisia s nepriateľským politickým diskurzom

Közvélemény-kutatás

16. február 2020.

Country report: Survey results from Ireland

Közvélemény-kutatás

16. február 2020.

Národná správa: Výsledky prieskumu na Slovensku

Közvélemény-kutatás

16. február 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

Közvélemény-kutatás

Partnerek

"A romákkal szembeni diszkrimináció felszámolása bizonyítékokon alapuló módszerek segítségével Európa változó politikai légkörében" (Pályázati szám: 808062 - PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) című projekt az Európai Unió Jogérvényesülés és Alapvető Jogok Programjának (2014-2020) támogatásával készült.

eu flag