Survey

16. February 2020.

Národná správa: Výsledky prieskumu na Slovensku

Výsledky reprezentatívneho prieskumu, ktorý zrealizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Hlavné zistenia:

  • Ľudia na Slovensku vo všeobecnosti považujú za prijateľnejšie, keď politici hovoria o Rómoch negatívne a nepriateľsky, než keď o nich hovoria pozitívne – napríklad keď tvrdia, že ľudia majú Rómom pomáhať, alebo keď tvrdia, že Nerómovia by sa mali s Rómami spojiť v boji proti diskriminácii.
  • Až 80% respondentov verí, že väčšina ľudí na Slovensku nemá rada Rómov a myslí si, že Rómovia majú negatívne vlastnosti. Napriek tomu si len menej ako polovica respondentov myslí, že Rómovia na Slovensku sú diskriminovaní. Čím viac sú respondenti presvedčení o tom, že Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody, tým menej si zároveň myslia, že Rómovia sú diskriminovaní.
  • Respondenti, ktorí sa domnievajú, že Rómovia predstavujú hrozbu pre národnú identitu, a že na Slovensku nie sú diskriminovaní, zároveň vo väčšej miere vnímajú Rómov prostredníctvom negatívnych stereotypov (tzv. anticiganizmus).
  • Respondenti, ktorí uznávajú hodnotu rómskej kultúry zároveň prejavujú aj väčšiu empatiu a súcit voči Rómom. Títo respondenti sú súčasne motivovaní nielen pomáhať Rómom, ale aj postaviť sa za ich práva a bojovať proti ich diskriminácii.

Celú správu si môžete prečítať tu.

Share

Related posts

01. July 2020.

Country report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action in Ireland

Interventions

03. June 2020.

Challenge or Conformity to Group Norms: How Group-Affirmation Shapes Collective Action on Behalf of Roma People

Political discourse

11. May 2020.

Themes, resources and effects of political discourses about the Travelling and Roma communities: Country report Ireland

Political discourse

21. May 2020.

Cross-country comparisons of the connection between political discourse, intergroup attitudes, and collective action

Survey

Partners

The project “Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe” (Grant. No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) is funded by the Justice programme of the European Union (2014-2020).

eu flag