Best practice

hands

03. January 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Jó gyakorlatok válogatás beszámoló
Best practice selection report - Hungary

Összefoglaló

Ez a jelentés három jó gyakorlat közül válogat, amelyek célja a cigányellenesség csökkentése, valamint a romák és nem romák (mint szövetségesek) mozgósítása a magyarországi társadalmi változások érdekében. A gyakorlatok kiválasztása során a kapcsolódó szakirodalmakat, az érintett szereplőkkel (szakemberekkel, roma résztvevőkkel és roma aktivistákkal) folytatott interjúkon alapuló kvalitatív kutatás módszertanát, valamint a jó gyakorlatokat megvalósító intézmények dokumentumainak elemzését használtuk. A kiválasztott három jó gyakorlat a következő szervezetektől származik: az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány, a Phiren Amenca Nemzetközi Hálózat és a Független Színház Magyarország. Ezek a jó gyakorlatok mind közvetlenül, mind közvetve a csoportközi célcsoportokat (romákat és nem romákat) célozzák meg. További céljuk a romák történelmével és kultúrájával kapcsolatos ismeretek bővítése, ezáltal csökkentve a sztereotípiákat és a kapcsolódó előítéleteket, az egyenlőtlenségek láthatóvá tétele, valamint a romák pozitív csoportidentitását, társadalmi és politikai részvételi lehetőségeinek megerősítése.

Az egész beszámolót magyarul ide kattintva olvashatja.

Summary

This report offers a selection of the three best practices aimed at reducing antigypsyism and mobilizing Roma and non-Roma people (as allies) for social change in Hungary. During the selection of the practices, related scientific literatures, a methodology of qualitative research based on interviews with involved agents (professionals, Roma participants and Roma activists) and the analysis of documents from the institutions implementing the best practices were used. The selected three best practices come from the following organizations: the Uccu Roma Informal Educational Foundation, the Phiren Amenca and the Independent Theatre Hungary. These best practices target both directly and indirectly the intergroup and aim to increase knowledge about the Roma history and culture thereby reducing the stereotypes and associated prejudices and making inequality visible as well as reinforcing the positive group identity of Roma and their opportunities for social participation and politics.

Read the whole report in English here.

Share

Related posts

10. January 2023.

Policy report: The Case of Irish Travellers in the Republic of Ireland 2019-2021

Policy reports

03. January 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. January 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. January 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

Partners

The projects PolRom (Grant No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) and ENGAGE (Grant no. 963122 — ENGAGE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) are funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European Union.

eu flag