Interventions

01. July 2020.

Országjelentés: Antidiszkriminációs intervenciók értékelése Magyarországon

A kutatást az ELTE PPK Szociálpszichológia tanszéke az Európai Unió Jogérvényesülés és Alapvető Jogok Programjának (2014-2020) támogatásával végezte.

Ajánlások:

  • Az intervenciókban érdemes nem csupán az előítélet-csökkentésre és szemléletváltozásra tenni a hangsúlyt, hanem a viselkedés befolyásolására is, illetve a politikai/kollektív cselekvésre való motiválásra a társadalmi változás érdekében
  • Mivel a roma identitás fontos forrása a romák kollektív cselekvésének és empowerment-jének, a színvak megközelítések akadályozhatják a tényleges társadalmi változást
  • A roma emberek bevonása elengedhetetlen eleme az intervenciók tervezésének és kivitelezésének, többek között azért is, hogy a roma identitás témája teret kaphasson
  • Jó, ha az intervenciók praktikus szempontokat követnek, és a helyi igényekre szabják őket, ugyanakkor elméleti megfontolásokat is érdemes figyelembe venni azzal kapcsolatban, hogy adott kontextusban milyen módszer működik, és mi nem
  • A hatásvizsgálat része kell legyen az intervenció megvalósításának
  • A gender szempontokat érdemes beépíteni az intervenciókba, figyelembe véve, hogy a roma nők egy különösen sérülékeny csoport
  • Az intervenciók hatékonyságát befolyásolja a tágabb társadalmi környezet, különösen romboló lehet az ellenséges politikai retorika. Ezért fontos, hogy a politikusok és intézmények a diverzitás és előítélet-mentesség normáját közvetítsék.
  • Fontos arra bátorítani a nem roma önkénteseket, hogy felszólaljanak a rasszizmus ellen a mindennapi életben és nyilvános fórumokon egyaránt, hiszen ők lehetnek a romák szövetségesei, akiknek fontos szerepe van a társadalmi változásban

A teljes országjelentést ide kattintva megtekintheti.

Share

Related posts

10. January 2023.

Policy report: The Case of Irish Travellers in the Republic of Ireland 2019-2021

Policy reports

03. January 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. January 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. January 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

Partners

The projects PolRom (Grant No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) and ENGAGE (Grant no. 963122 — ENGAGE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) are funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European Union.

eu flag