Workshop „Intervencie zamerané na zmierňovanie predsudkov voči Rómom na Slovensku a v zahraničí”

2019
05
Mar
Bratislava, Slovakia
13:30
Slovak

Jedným z cieľov projektu DG Justice PolRom je vytvoriť databázu antidiskriminačných intervencií, ktoré sa zameriavali predovšetkým na vzťahy medzi majoritou a Rómami. Budeme skúmať obdobie Dekády začleňovania rómskej populácie od 2005 až do súčasnosti. Budeme sledovať predovšetkým to, do akej miery možno tieto intervencie považovať za úspešné. Slovenský tím zorganizoval tento týždeň workshop s expertmi, na ktorom sme brainstormovali o tom, ako môžeme vytvoriť kvalitnú databázu. Ďakujeme Janette Maziniovej Motlovej, EDUME, Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Nine Galanskej, Nadácii Milana Šimečku, Petrovi Dráľu a Ľubošovi Kovácsu za vaše hodnotné rady a nápady.

 

Parteneri

Proiectul „Identificarea metodelor bazate pe dovezi pentru combaterea eficientă a discriminării romilor în climatul politic în schimbare a Europei” (grantul nr. 808062 - PolRom - REC-AG-2017 / REC-RDIS-DISC-AG-2017) este finanțat prin programul Justiție al Uniunii Europene (2014-2020).

eu flag