Konferencia Community Psychology in Slovakia

10. decemebra 2019 sa náš tím zúčastnil na 6. ročníku konferencie Komunitná psychológia na Slovensku, ktorá sa konala sa pod záštitou FSEV UK v Bratislave.

Dóra Belán a Miroslav Popper referovali o výsledkoch postojov Slovákov voči maďarskej minorite. Autorský tím Lucia Hargasova, Xenia Daniela Poslon a Barbara Lášticová vysvetľovali, aké „nástrahy” môžu v sebe niesť intervencie zamerané na zmierňovanie predsudkov voči Rómom. Ďakujeme organizačnému tímu za vytvorenie príjemnej atmosféry a publiku za inšpiratívne diskusné komentáre.

Zborník z konferencie si môžete prelistovať tu.

 

Parteneri

Proiectul „Identificarea metodelor bazate pe dovezi pentru combaterea eficientă a discriminării romilor în climatul politic în schimbare a Europei” (grantul nr. 808062 - PolRom - REC-AG-2017 / REC-RDIS-DISC-AG-2017) este finanțat prin programul Justiție al Uniunii Europene (2014-2020).

eu flag