Protirómsky rasizmus a antidiskriminačné intervencie v meniacej sa politickej klíme v Európe

Záverečný seminár projektu DG Justice PolRom No. 808062

Program semináru je dostupný v pozvánke kliknutím sem.

Cieľom projektu DG JUST Polrom bolo identifikovať vplyv politického diskurzu na postoje a zamýšľané správanie majority voči Rómom. Hlavnou úlohou projektu bolo identifikovať príklady dobrej praxe efektívnych a trvalo udržateľných antidiskriminačných intervencií, ktoré umožnia zmierňovať prejavy protirómskeho rasizmu. Vytvorili sme nový a spoľahlivý nástroj na meranie protirómskeho rasizmu a uskutočnili sme reprezentatívne prieskumy v piatich krajinách EÚ. Ďalej sme analyzovali politický diskurz o Rómoch v krajinách projektu a navrhli kritériá pre evaluáciu existujúcich antidiskriminačných programov v spolupráci s lokálnymi mimovládnymi neziskovými organizáciami. Na základe poznatkov sociálnej psychológie a našich empirických zistení sme napokon vytvorili manuál pre tvorbu antidiskriminačných intervencií, ktoré sa zameriavajú na celý reťazec inštitucionálneho rasizmu: od politického diskurzu, cez postoje až po diskriminujúce správanie etnickej majority voči Rómom, ale aj na posilňovanie pro-sociálnej kolektívnej akcie.

Partenaires

Le projet «Identifier des méthodes fondées sur des preuves pour lutter efficacement contre la discrimination des Roms dans le climat politique changeant de l'Europe» (subvention n ° 808062 - PolRom - REC-AG-2017 / REC-RDIS-DISC-AG-2017) est financé par le programme Justice de l'Union européenne (2014-2020).

eu flag