Protirómsky rasizmus a antidiskriminačné intervencie v meniacej sa politickej klíme v Európe

Záverečný seminár projektu DG Justice PolRom No. 808062

Program semináru je dostupný v pozvánke kliknutím sem.

Cieľom projektu DG JUST Polrom bolo identifikovať vplyv politického diskurzu na postoje a zamýšľané správanie majority voči Rómom. Hlavnou úlohou projektu bolo identifikovať príklady dobrej praxe efektívnych a trvalo udržateľných antidiskriminačných intervencií, ktoré umožnia zmierňovať prejavy protirómskeho rasizmu. Vytvorili sme nový a spoľahlivý nástroj na meranie protirómskeho rasizmu a uskutočnili sme reprezentatívne prieskumy v piatich krajinách EÚ. Ďalej sme analyzovali politický diskurz o Rómoch v krajinách projektu a navrhli kritériá pre evaluáciu existujúcich antidiskriminačných programov v spolupráci s lokálnymi mimovládnymi neziskovými organizáciami. Na základe poznatkov sociálnej psychológie a našich empirických zistení sme napokon vytvorili manuál pre tvorbu antidiskriminačných intervencií, ktoré sa zameriavajú na celý reťazec inštitucionálneho rasizmu: od politického diskurzu, cez postoje až po diskriminujúce správanie etnickej majority voči Rómom, ale aj na posilňovanie pro-sociálnej kolektívnej akcie.

Partners

The projects PolRom (Grant No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) and ENGAGE (Grant no. 963122 — ENGAGE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) are funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European Union.

eu flag