Konferencia QAK 2020: Poznaj sám seba

V dňoch 27. – 28. januára sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) v Bratislave konal už 19. ročník konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku. Naše výsledky sme prezentovali v rámci spoločného sympózia projektov DG Justice PolRom a PERCOM "Rómovia, politická komunikácia, verejná politika a kolektívna akcia: ako to skúmame".

2020
27
Jan
Bratislava, Slovakia
09:00
Slovak

Sympózium viedli Barbara Lášticová (ÚVSK SAV) a Andrej Findor (FSEV UK). Miroslav Popper a Xenia Daniela Poslon (ÚVSK SAV) prezentovali výsledky a metodologické prekážky skúmania normatívného kontextu predsudkov voči Rómom, a poukázali na to, ako rôzne typy politických diskurzov o Rómoch fungujú pri legitimizovaní diskriminácie. Lucia Hargašová (ÚVSK SAV) predstavila metódy, ktorými hodnotíme účinnosť antidiskriminačných intervencií zameraných na zmierňovanie predsudkov. Andrej Findor (FSEV UK) prezentoval predbežné výsledky projektu PERCOM, ktoré ukazujú, že podporu pre rozvojové opatrenia výrazne znižuje informácia, že tieto opatrenia pomáhajú Rómom/kam.

Pozrite si krátku reportáž z konferencie na youtube kanáli Slovenskej akadémie vied.

Tu si môžete prelistovať knihu abstraktov.

 

Partners

The projects PolRom (Grant No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) and ENGAGE (Grant no. 963122 — ENGAGE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) are funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European Union.

eu flag