Antigipsismul şi intervenţiile antidiscriminare în climatul politic în schimbare al Europei

Conferinţa finală a proiectului PolRom –eveniment local România
Antigipsismul şi intervenţiile antidiscriminare în climatul politic în schimbare al Europei

2021
23
Apr
online
09:00
Romanian
Avem plăcerea să vă invităm la evenimentul de încheiere a proiectului PolRom, găzduit de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România. Proiectul este finanţat de Justice Program al UE (2014-2020)- PolRom 808062-REC-AG-2017/ REC-RDIS-DISC-AG-2017, www.polrom.eu
10.00-10.20 – Cuvânt de deschidere
Ştefan Boncu- Decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Daniel Rădulescu – Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi
10.20-11.10 – Aspecte socio-politice ale percepţiei romilor în Romania
Marius Taba – Profesor asociat SNSPA Bucureşti – Rasismul anti-romi în era neoliberalismului: desegregarea ca o provocare sau schimbare transformatoare necesară?
Mihaela Boza – FPSE UAIC, responsabil proiect PolRom – Antigipsismul- aspecte psihosociale ale atitudinii faţă de romi – rezultatele unei anchete în România
Mihai Curelaru, Ana-Maria Ţepordei – FPSE UAIC, membri proiect PolRom – Conţinuturi şi valenţe ale discursului politic referitor la etnicii romi, în presa românească
11.10-11.30 – Discuţii
11.30-11.45 Pauză
11.45-13.00 – Intervenţii orientate către comunităţile rome în România
Radu Andrei Anuţi – Preşedinte SASTIPEN – Rolul mediatorului sanitar în domeniul politicilor publice
Anca Hardulea – Coordonator Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi – Parteneriate active în construirea egalităţii de şanse
Roxana Mihaela Prisacariu – Centrul de cultură şi drepturile omului – Mijloace şi activități juridice de combatere a discriminării romilor, utilizate în proiectele „Școala pentru toți copiii” şi JUSTROM”.
Emilia Pascal – FPSE UAIC, membru proiect PolRom – Intervenţii antidiscriminare în România: Analiză critică şi sugestii pentru acţiunile viitoare
Mihaela Boza – FPSE UAIC, responsabil proiect PolRom -Raportul sintetic al recomandărilor privind politicile pentru romi în proiectul PolRom
13.00-13.50-Masă rotundă
Genoveva Farcaș -Inspector școlar general ISJ Iaşi
Ana Maria Doleanu – Inspector școlar pentru minorități naționale ISJ Iaşi
Dănuţ Dumitru – Expert monitorizare şi evaluare proiecte –SASTIPEN
Margareta Herţanu – Asociaţia ProRoma
13.50-14.00 Observații finale

Partners

The projects PolRom (Grant No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) and ENGAGE (Grant no. 963122 — ENGAGE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) are funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European Union.

eu flag