Policy reports

19. December 2020.

Szakpolitikai ajánlások a PolRom projekt alapján

A következőkben az Európa Tanács ajánlásaival összhangban, e horizontális célok mentén mutatjuk be a PolRom projekt eredményeit és az ezek alapján megfogalmazott ajánlásokat.

A 2020-2030-as új Európai Uniós Romastratégia céljait a romák EGYENLŐSÉGE, BEFOGADÁSA és RÉSZVÉTELE mentén határozza meg, melyről megállapítja, hogy számos tényezőtől függ: ilyenek a roma közösség létszáma és lakosságon belüli aránya, az országok gazdasági helyzete és a romákat érintő diszkrimináció és szegregáció mértéke.

Az új EU Roma Stratégia a következő javaslatokat fogalmazza meg a nemzeti intézkedések számára:

1. Törekvés az egyenlőségre a befogadásra irányuló szemléletet mellett
2. A romák politikai részvételének együttműködésen, bizalmon és a romák felhatalmazásán keresztül
3. A romák sokszínűségének megjelenítése
4. A „mainstreaming” (a roma ügyek általános megjelenítése horizontális szempontként) és a kifejezetten romákra, de nem csak romákra irányuló politikák összehangolása
5. Fejlődés a célok megfogalmazása, az adatgyűjtés, a monitorozás és a jelentések készítése terén

A teljes dokumentumot itt olvashatja.

Share

Related posts

10. January 2023.

Policy report: The Case of Irish Travellers in the Republic of Ireland 2019-2021

Policy reports

03. January 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. January 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. January 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

Partners

The projects PolRom (Grant No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) and ENGAGE (Grant no. 963122 — ENGAGE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) are funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European Union.

eu flag