Politický diskurz

03. júna 2020.

Challenge or Conformity to Group Norms: How Group-Affirmation Shapes Collective Action on Behalf of Roma People

The report was prepared by Constantina Badea from Université Paris Nanterre.

Conclusions:

  • Social norms are internalized through identification with a group. Belonging to a social group such as a nationality provides members with a definition of “who we are” and a description and prescription of what being a group member involves (norms).
  • While sometimes people conform to social norms, in other circumstances they challenge and stand in contrast to perceived group norms, via collective actions.
  • Interventions based on self-affirmation theory can increase the group conformity vs group challenge effect.
  • Group-affirmation that draws on national group membership increased the salience of norms associated to national identity. Consequently, group-affirmation increased the impact of social norms on individuals’ intention to engage in collective action regarding Roma minority (conformity effect).
  • If social norms are non-discriminatory, group-affirmation can increase the positive impact of social norms on collective action helping Roma minority. If these norms are discriminatory, group-affirmation can increase the impact of these negative norms on collective action expressing hostility towards Roma minority.
  • Political discourse shapes social norms regarding attitudes towards minority groups. When these norms are discriminatory, they can interfere with social interventions and diminish citizens’ intentions to engage in Pro-Roma collective action.

You can read the whole report by clicking here.

Share

Súvisiace príspevky

03. januára 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. januára 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. januára 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

21. decembra 2020.

Note d’orientation stratégique

Policy reports

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag