Policy reports

20. December 2020.

Sinteza recomandărilor privind politicile pentru romi

În conformitate cu recomandările propuse de Consiliul European, cu privire la obiectivele orizontale, prezentăm rezultatele proiectului nostru PolRom și recomandările pe care le facem pe baza acestora.

Noul cadru strategic al UE pentru romi în perioada 2020-2030 subliniază faptul că provocările legate de EGALITATEA, INCLUZIUNEA și PARTICIPAREA romilor variază în funcție de mărimea populației rome și de ponderea acestora în populația generală, precum și de contextul economic mai larg și de istoricul excluziunii și discriminării acestei populaţii în fiecare ţară.

Recomandările privind cadrul strategic național sunt orientate către:

1. Focalizare sporită pe egalitate pentru a completa abordarea incluziunii
2. Promovarea participării prin abilitare, cooperare și încredere
3. Reflectarea diversităţii în rândul romilor
4. Combinarea politicilor integrate și a celor direcționate explicit, dar nu exclusive, către romi
5. Îmbunătăţirea stabilirii țintelor, colectarea datelor, monitorizarea și raportarea

Citește aici raportul complet.

Share

Related posts

10. January 2023.

Policy report: The Case of Irish Travellers in the Republic of Ireland 2019-2021

Policy reports

03. January 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. January 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. January 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

Partners

The projects PolRom (Grant No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) and ENGAGE (Grant no. 963122 — ENGAGE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) are funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European Union.

eu flag